70000هزار آهنگ وسمپل آماده flstudio برای آهنگسازی بزرگنمایی

70000هزار آهنگ وسمپل آماده flstudio برای آهنگسازی

بیش از 70000 صدای سمپل  برای آهنگسازی با FLSTUDIO
در چندین سبک مختلف خودتان سازنده بیت و آهنگ دوستان آشنایان و مشتریانتان باشید.

جزییات بیشتر

100 قلم موجود در انبار

9,000 تومان

بیش از 70000 صدای سمپل  برای آهنگسازی با FLSTUDIO
در چندین سبک مختلف خودتان سازنده بیت و آهنگ دوستان آشنایان و مشتریانتان باشید.

هنوز نظری ارسال نشده است.