آموزش هاوس کیوبیس7 electro house with cubase بزرگنمایی

آموزش هاوس کیوبیس7 electro house with cubase

آموزش آهنگسازی در سبک الکترو هاوس در کیوبیس
این آموزش تصویری به زبان انگلیسی و به سادگی به شما کمک می کند تا ساختن الکترو هاوس در نرم افزار کیوبیس را یاد بگیرید.

جزییات بیشتر

100 قلم موجود در انبار

7,000 تومان

آموزش آهنگسازی در سبک الکترو هاوس در کیوبیس
این آموزش تصویری به زبان انگلیسی و به سادگی به شما کمک می کند تا ساختن الکترو هاوس در نرم افزار کیوبیس را یاد بگیرید.
شامل 33 مبحث آموزشی و به طور کلی بیش از 5 ساعت آموزش میباشد.
تعدادی از سرفصل ها:
Cubase Pool
Drum Agent
Setting up drums
 Drum MIDI input
 Editing the drumline
 Mixing the drumline
Adding compression & reverb
Incorporating the guitar
- Adding the short-room reverb effect
 - Adding a high bassline
- Adding bleep synthesiser effects- Overview of Electro House vocals
 - Setting up a reverb effect on vocals
- Explanation of Electro House arrangements
 - How to import arrangements
- Arranging to the Break
 - Creating a floaty synth line
- Arranging an Electro House)
- Pre-drop
- More tips on arranging Electro House (one)
 - Creating the main breakdown in Electro House
 - Composing the build-up section
 - Arranging the end of an Electro House track
 - Cutting the drumline
 - Incorporating FX (1)
 - Incorporating FX (2)
 - Incorporating FX (3)
 - Incorporating FX (4)
 - Final tweaks to your Electro House track (1)
 - Final tweaks to your Electro House track (2)
و ...

هنوز نظری ارسال نشده است.